Türkiye Patent Süreçleri ve Buluş Bildirim Formunun Doldurulması Eğitimi

Marka ve Patent Vekili Edip Deha Bilir tarafından online olarak 19 Aralık 2023 tarihinde 

üniversitemiz akademik personeli ve öğrencileri için verildi.